Onderzoeken

Combinatietest

Je kunt kiezen of je de combinatietest wilt laten doen in de zwangerschap, het is dus geen verplicht onderzoek. De combinatietest is een screeningstest die onderzoekt of je een verhoogde kans hebt op een kindje met Downsyndroom (trisomie 21), Edwardssyndroom (trisomie 13) en Patausyndroom (trisomie 18).

De naam zegt het al; de combinatietest is een combinatie van testen.

  • Tussen de 9 en 11 weken zwangerschap wordt er bloed afgenomen bij jou. Er wordt naar twee verschillende bloedwaarden gekeken
  • Daarna wordt tussen de 11 en 13 weken de nekplooi van de baby opgemeten door middel van een echo.

Deze uitslagen met daarbij jouw leeftijd en de precieze zwangerschapsduur worden in een computer gezet en die geeft dan een kansberekening op het krijgen van een kindje met trisomie 13 (Edwardsyndroom), trisomie 18 (Patausyndroom) en trisomie 21 (Downsyndroom). De combinatietest wordt niet vergoed door de verzekering en kost ongeveer €160.

De twintig weken echo

De 20 weken echo is een medische echo rond de 20 weken waarbij er wordt gekeken naar mogelijke aangeboren afwijkingen bij jullie kindje, bijvoorbeeld een open ruggetje of andere aangeboren afwijkingen. Er kan al veel gezien worden op deze echo, maar niet alle afwijkingen. Het geeft dus geen garantie op een gezond kindje. Deze echo wordt vergoed door de verzekering. Ook hierover krijg je meer informatie tijdens de eerste controle bij ons.