Kennismaken met de Verloskundigen

Alle verloskundigen in onze praktijk werken tevens in het MC Zuiderzee als klinisch verloskundigen. Wij werken met een vast team verloskundigen, bestaande uit:

Wat doet de verloskundige voor u?

Sinds 1 maart 2018 werken wij in twee spreekuurteams, team Geel en team Blauw, zodat je niet teveel gezichten ziet. Welke verloskundige jouw bevalling begeleidt, is afhankelijk van wie de dienstdoende verloskundige is.

Gedurende jouw zwangerschap bewaken wij het normale verloop van de zwangerschap, bevalling en kraambed. Als er sprake is van een verhoogd risico verwijzen wij je door naar de gynaecoloog, huisarts of kinderarts. In de kraamtijd komt de verloskundige nog een aantal keer bij je thuis.

Praktijkinformatie MC Verloskunde Lelystad

Veilige zorg is een zaak van ons samen

Uiteraard is goede en veilige zorg de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Maar als cliënte kan je zelf ook een belangrijke rol spelen in het voorkómen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces. De Patientveiligheidskaart MC Verloskunde bied je hiervoor handige tips die je in het contact met de zorgverlener kunt gebruiken.

Onze praktijk is een opleidingspraktijk

Het is dus mogelijk dat er een student Verloskunde, afhankelijk van zijn/haar opleidingsniveau, deels of volledig betrokken is bij de begeleiding van jouw zwangerschap en bevalling. Uiteraard zijn wij ook altijd aanwezig. Als er een student werkzaam is in de praktijk, informeren we hierover door middel van een brief in de wachtkamer of op deze website. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat het ons dan gerust weten. Wij zullen hier dan rekening mee houden.

Klachtenregeling

Verloskundigenpraktijk MC Verloskunde doet haar uiterste best om jou tijdens je zwangerschap, bevalling en kraambed zo vakkundig mogelijk te ondersteunen. Ondanks onze professionaliteit en goede zorgen kan het toch voorkomen dat je ontevreden bent. Bijvoorbeeld over onze verloskundige hulp of de verloskundige in kwestie. Wij adviseren je in dat geval altijd een gesprek met ons aan te gaan. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is er de klachtenfunctionaris van MC Groep. Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet is gelukt of door jouw niet wordt gewenst, dan kan je een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van MC Groep.

Meer over de klachtenregeling vind je op de website van MC Groep.