Helaas is op 25 oktober j.l. het faillissement van het MC Zuiderzee en aanverwante ondernemingen uitgesproken. Dit betekent dat ook MC Verloskunde zal sluiten en wij de zorg voor de zwangeren uit onze praktijk over zullen moeten dragen aan andere verloskundigenpraktijken in Lelystad.

Concreet betekent dit dat het vanaf heden niet meer mogelijk is om je bij ons aan te melden. 

Samen met de andere verloskundigenpraktijken in Lelystad proberen wij de overdracht van zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle praktijken zijn uiteraard van de situatie op de hoogte en bereid de zorg voor onze zwangeren over te nemen.

Wij vinden het uiteraard heel jammer dat we de praktijk moeten sluiten en wensen iedereen een voorspoedige zwangerschap toe.