• Zwangerschap

  Wij begeleiden u tijdens uw gehele zwangerschap.

  Lees meer
 • Bevalling

  Wij begeleiden uw bevalling op deskundige wijze. Zowel bij een thuisbevalling als bij een poliklinische bevalling in onze comfortabele verloskamers.

  Lees meer
 • Kraamtijd

  Informatie over waar u tijdens de kraamperiode aan moet denken.

  Lees meer
 • Praktijkinfo

  Gegevens over de verloskundigenpraktijk en de medewerkers.

  Lees meer
 • Contact

  Info over aanmelden, afspraak maken, telefoonnummer van dienstdoende verloskundige, bellen bij bevalling.

  Lees meer

Welkom bij MC Verloskunde (voorheen Verloskundigenpraktijk ‘t Woud).

 

Kennismaken met de Verloskundigen
Wij werken met een vast team verloskundigen, bestaande uit:

– Jiske van Zijl

– Azita Javadi

– Tessa Zuurbier

– Marion Kempers

Alle verloskundigen in onze praktijk werken tevens in het MC Zuiderzee als klinisch verloskundigen.

Tijdens de periodes van vakantie, ziekte of scholingen werken wij met een vaste waarneemster. Haar naam is Jurna Bes-Alberto en zij werkt al een aantal jaren als vaste waarneemster voor onze praktijk.

Wij proberen uw controles zo te plannen dat u met alle verloskundigen kennismaakt, zodat u ook bij de bevalling een bekend gezicht ziet. Welke verloskundige uw bevalling begeleidt, is afhankelijk van wie de dienstdoende verloskundige  is.

Gedurende uw zwangerschap bewaken wij het normale verloop van de zwangerschap, bevalling en kraambed. Als er sprake is van een verhoogd risico verwijzen wij u door naar de gynaecoloog, huisarts of kinderarts. In de kraamtijd komt de verloskundige nog een aantal keer bij u thuis.

Op elke donderdagavond is er een avondspreekuur op de locatie MC Zuiderzee.

Praktijkassistente
U zal ook contact hebben met de praktijkassistente Rita van Dijk. Zij verzorgt verschillende ondersteunende werkzaamheden, zoals het  beantwoorden van de telefoon, het maken van afspraken, en het verwerken van bloeduitslagen.

Studenten
Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Het is dus mogelijk dat er een student Verloskunde, afhankelijk van zijn/haar opleidingsniveau, deels of volledig betrokken is bij de begeleiding van uw zwangerschap en bevalling. Uiteraard zijn wij ook altijd aanwezig. Als er een student werkzaam is in de praktijk, informeren we hierover door middel van een brief in de wachtkamer of op deze website. Als u het niet op prijs stelt om door een student begeleid te worden, laat het ons dan gerust weten. Wij zullen hier dan rekening mee houden.

Veilige zorg
Veilige zorg is een zaak van ons samen. Uiteraard is goede en veilige zorg de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Maar als cliënte kunt u zelf ook een belangrijke rol spelen in het voorkómen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces. De Patienveiligheidskaart MCVerloskunde biedt u hiervoor handige tips die u in het contact met de zorgverlener kunt gebruiken.

Klachtenregeling
Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zijn er zaken waarover u niet tevreden bent, wilt u ons dit dan laten weten? Liefst zo snel mogelijk, maar ook als u er al een tijdje mee rondloopt. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. En misschien gaat het om een misverstand dat we uit de weg kunnen helpen, of kunnen we u geruststellen. We maken graag een afspraak voor een gesprek, zodat we in alle rust het probleem kunnen bespreken.
Mochten er toch ernstige klachten of geschillen zijn waarvoor geen oplossing gevonden kan worden, bijvoorbeeld door een gesprek met ons, dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van MC Groep. Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet is gelukt of door u niet wordt gewenst, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van MC Groep. Meer over de klachtenregeling vindt u op de website van MC Groep.